พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Facebook ร้อย.ตชด 314

 

 

ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบ่อเกลือ

วันที่ ๗ มี.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชชิรพงศ์ วังสุทะ ผบ.มว.ตชด.๓๑๔๒ พร้อม กำลังพลรวม ๓ นาย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบ่อเกลือ บ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ ห้องประชุมภูเวียง ชั้น ๒ ที่ว่าการอำเภอบ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิถ์ โดยมี นายสุทัศน์ วงษ์ทับทิม นายอำเภอบ้านโคกเป็นประธาน พร้อมผู้เข้าร่วมประชุม ๔๐ คน เสร็จภารกิจกลับที่ตั้งแต่เวลา ๑๑.๓๐ น.

 

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]