พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินการปฏิบัติงานของ ร.ร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง, ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑


 

 
 วันที่ ๒๑ ก.พ.๖๐
       เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ท.ทวี พิจอมบุตร รองฯ ผกก.ตชด.๓๑ พร้อมคณะรวม ๖ นาย ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินการปฏิบัติงานของ ร.ร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง, ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑
       เวลา ๑๕.๓๐ น. ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ตชด.๓๑๔ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ร.ต.อ.บำรุง เชื้อเดช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ ได้ให้กำลังใจและข้อแนะนำในการปฏิบัติงาน ให้ข้าราชการตำรวจทุกนายตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน มีความสามัคคี ห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย และให้ยึดถือปฏิบัติตาม คำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ เสร็จภารกิจคณะเดินทางกลับแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com