พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง 
วันที่ ๖ ต.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯ รรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลัง ๗ นาย ร่วมกับ หน่วยพิทักษ์ป่าภูเวียง, สสอ.ฟากท่า, รพ.สต.ห้วยใส, อส.อ.ฟากท่า, กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ประชาชนบ้านโพนธาตุ หมู่ ๖ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันสร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง จำนวน ๒ ราย ดังนี้
     ๑.นายฟื้น ดาให้ อายุ ๗๕ ปี บ้านเลขที่ ๑๑ บ.โพนธาตุ ม.๖ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
     ๒.นางทองใบ ตาวันดี อายุ ๘๕ ปี บ้านเลขที่ ๒๙ บ.โพนธาตุ ม.๖ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เวลา ๑๖.๓๐ น. นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอฟากท่า ได้ทำพิธีมอบห้องน้ำให้กับราษฎรทั้ง ๒ คน
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com