พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบช.ตชด.
เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน บก.ตชด.ภาค ๓ 
เมื่อ ๒๖ ส.ค.๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลชุดปฏิบัติการสายตรวจชายแดน ร้อย ตชด.๓๑๔ รวม ๑๕ นาย เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน ของ บก.ตชด.ภาค ๓ ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงแสน จ.เชียงราย พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบช.ตชด.เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน พล.ต.ต.มนต์ชัย เรืองจรัส ผบก.ตชด.ภาค ๓ นำกำลังพลชุดปฏิบัติการสายตรวจชายแดน,อาวุธยุทโธปกรณ์,ยานพาหนะ จาก กก.ตชด.๓๑-๓๔ เข้าร่วมพิธี จำนวน ๓๐๐ นาย มี พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ กล่าวรายงาน เสร็จสิ้นภารกิจแต่เวลา ๑๐.๓๐ น.
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com