พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

การประกวดการฝึก ดีเด่น กองร้อยปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙


 
วันที่ ๒๒ มิ.ย.๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ ประธานกรรมการประกวดการฝึก ดีเด่น กองร้อยปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙ พร้อมคณะกรรมการ ได้เดินทางมาตรวจสอบการฝึกฯ ที่ ร้อย ตชด.๓๑๔ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ พบ พ.ต.ท.สมศักดิ์ เดชคุ้ม รอง ผกก.ตชด.๓๑, พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ให้การต้อนรับ และอำนวยการฝึกฯ ตามที่คณะกรรมการกำหนด และได้นำความห่วงใย ข้อเน้นย้ำของ ผบก.ตชด.ภาค ๓ มายังข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ ทุกนาย อย่าได้ประมาทในการปฏิบัติภารกิจหรืองานต่างๆ ที่ได้รับมอบ ตั้งใจปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายอย่างเต็มกำลังสามารถ เพื่อความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนพื้นที่รับผิดชอบ และไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดอาญาทุกประเภท เสร็จภารกิจเดินทางกลับแต่ ๑๐.๓๐ น.
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com