พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑


 
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น.พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้องกำลังพลเข้า ถปภ.และร่วมรับเสด็จฯ ที่ ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑ บ.ภูต่าง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เวลา ๑๐.๑๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ถึงร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑ บ.ภูต่าง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ติดตามงานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนตามโครงการพระราชดำริฯ ทอดพระเนตรการเรียนการสอนของนักเรียน ทอดพระเนตรห้องเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทาน และราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ
 เวลา ๑๓.๐๐ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปยัง ร.ร.บ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
          เวลา ๑๔.๔๕ น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ โดยรถยนต์พระที่นั่งถึงสนาม ฮ.ชั่วคราว บ.ภูต่าง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ และประทับ ฮ.พระที่นั่ง เสด็จฯ กลับที่ประทับแรมเขื่อนสิริกิติ์
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com