พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ
เยี่ยมและบำรุงขวัญกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


 
วันที่ ๑๘ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.จักชัย ขอสวัสดิ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล ขอขอบคุณ นางสาวลัญญาภดี สรงสุวรรณ นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ ได้มาเยี่ยมและบำรุงขวัญกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว น้ำดื่ม น้ำยาล้างจาน และทุนการศึกษาให้กับบุตร ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนมาโดยตลอด
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com