พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่
ณ บ้านฟากนา หมู่ที่ ๗ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


 
วันที่ ๑๗ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อยตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.กมล ทนันไชย ผบ.มว.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล ร่วมกับอำเภอฟากท่า ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านฟากนา หมู่ที่ ๗ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นอ.ฟากท่า เป็นประธาน กิ่งกาชาด อ.ฟากท่า มอบของให้กับผู้สูงอายุ มีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำหมู่บ้าน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในกิจกรรม ๑๐๐ คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com