พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธนศักดิ์  เก่งถนอมม้า ผบ.ศปก.นสศ. พร้อมคณะ ที่ ร้อย ตชด.๓๑๗


 
เมื่อ ๑๖ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง  ผกก.ตชด.๓๑ ,พ.ต.ท.บัญชา  สมัครรัฐกิจ ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๗, พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์  วิลาทัน  ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ,ร.ต.อ.สมชาย จันทร์ตูม  รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๖ และนายสมอาจ  ภมรพล นายอำเภอบ้านโคก ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธนศักดิ์  เก่งถนอมม้า ผบ.ศปก.นสศ. พร้อมคณะ เดินทางโดย ฮ MI-๑๗  มาตรวจพื้นที่ชายแดนอำเภอบ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ และตรวจเยี่ยมกำลังพล ร้อย ตชด.๓๑๗ จนถึงเวลา ๑๒.๓๐ น.ได้เดินทางโดยรถยนต์ไปตรวจภูมิประเทศในพื้นที่ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com