พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ร่วมพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัย
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 

 
วันที่ ๑๖ ธ.ค.๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.จักชัย ขอสวัสดิ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล เข้าร่วมพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และรับชมมหรสพสมโภชงานออกพระเมรุเพื่อแสดงความอาลัยสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกณ วัดกกต้อง ม.๓ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานในพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์  โดยมี พระครูวรดิตถ์คณารักษ์ เจ้าคณะอำเภอฟากท่า และคณะสงฆ์ในพื้นที่, หัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน, นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, กำนันผู้ใหญ่บ้าน, นักเรียน, นักศึกษา, ประชาชน อ.ฟากท่า เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com