พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘

 
วันที่ ๕ ธ.ค.๕๘ พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.จักรชัย ขอสวัสดิ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ที่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ดังนี้
- เวลา ๐๗.๓๙ น.ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร
- เวลา ๐๙.๐๙ น.ร่วมพิธีกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
- เวลา ๑๕.๐๐ น.ร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ตามเส้นทาง สิริมงคลของอำเภอฟากท่า ระยะทาง ๒๖ กิโลเมตร
- เวลา ๑๙.๑๙ น.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ หอประชุม อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
โดยมีนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอฟากท่า เป็นประธาน  หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน นักเรียน นักศึกษา ในพื้นที่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์เข้าร่วมกิจกรรม ๓๕๐ คน
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com