พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

เกี่ยวข้าวนาโยน ตามโครงการปลูกข้าวนาโยน ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินีปี ๒๕๕๘

 
วันที่ ๒ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์วิลาทันผบ.ร้อยตชด.๓๑๔ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัย รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลร่วมกับ ดร.สุเทพ เลิศศรีมงคล ผอ.เขื่อนสิริกิติ์ พร้อมคณะ, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง, โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนยอดโพธิ์ทอง๑  คณะครู นักเรียน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนบ้านห้วยไผ่ หมู่ ๒ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ รวม ๖๐ คน เข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวนาโยน ตามโครงการปลูกข้าวนาโยน ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินีปี ๒๕๕๘ เพื่อสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในปีมหามงคลและเป็นการถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกทั่วหล้า ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ซึ่งได้ปลูกข้าวนาโยนเมื่อวันที่ ๑๐ ส.ค.๕๘
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com