พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๕๘

 
วันที่ ๓ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๑๙ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.จักรชัย ขอสวัสดิ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล ร่วมกับอำเภอฟากท่า, อบต.ฟากท่า ส่วนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ และประชาชน หมู่ ๔ บ้านนาไพร นักเรียนในโรงเรียนพื้นที่ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ร่วมกันดำเนินโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๕๘ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุมิตร เกิดกล่ำ ปลัดจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอฟากท่า กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน มีผู้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๓๕๙ คน

ประมวลภาพการสร้างฝายครับ
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com