พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วันเอดส์โลก
พร้อมกับซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
 
 

 
วันที่ ๑ ธ.ค.๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร.ต.อ.จักรชัย ขอสวัสดิ์ รองผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔
ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพล ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วันเอดส์โลก
พร้อมกับซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD ใช้เส้นทางฟากท่า - เขตติดต่อบ้านโคกจังหวัดอุตรดิตถ์
โดยมีนายเจษฎาลิ้มศรีตระกูลนายอำเภอฟากท่าเป็นประธานและได้พบปะชมรมจักรยานบ้านโคกได้ร่วมกันปลูกต้นไม้
เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนายอำเภอฟากท่าและนายอำเภอบ้านโคกโดยมีส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น
พนักงานลูกจ้างนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมกิจกรรม ๒๐๐ คน
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com