พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
 

 

เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาการทอผ้าพื้นบ้านตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 
 
 
วันที่ ๒๒ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔, ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รอง ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าร่วมเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาการทอผ้าพื้นบ้านตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ มีนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอฟากท่า เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๐๐ คน

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com