พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
 

 

ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับของราษฎรผู้ยากไร้ นางประโลมจิตร อันนารีย์
และ ด.ญ.จันทรัช อันนารีย์ บ้านเลขที่ ๕๗/๑ หมู่ ๒ บ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 
วันที่ ๒๑–๒๒ ก.ย.๕๘ พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมาย ร.ต.ท.วัชชิรพงศ์ วังสุทะ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมด้วยกำลังพล รวม ๘ นาย ร่วมกับผู้นำหมู่บ้านนาหน่ำ ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับของราษฎรผู้ยากไร้ นางประโลมจิตร อันนารีย์ และ ด.ญ.จันทรัช อันนารีย์ บ้านเลขที่ ๕๗/๑ หมู่ ๒ บ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ผลแล้วเสร็จ

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com