พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
 

 

ทำบุญเยี่ยมวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาวัดน้อย
หมู่ ๑ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ

วันที่ ๒๐ ก.ย.๕๘ เวลา๐๗.๐๐น. น.พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้
ร.ต.ท.ทวีป นาทัน รองสว.(ป)กก.ตชด.๓๑ พร้อมกำลังพลร่วมทำบุญตักบาตรที่วัดน้อย หมู่ ๑ ต.บ้านเสี้ยว
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ในโครงการทำบุญเยี่ยมวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  นายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอฟากท่า,หัวหน้าส่วนราชการ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมจำนวน ๓๐๐ คน

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com