พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
 

 

ร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนบ้านห้วยยาง
หมู่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยยาง

วันที่ ๑๗ ก.ย.๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ทวีป นาทัน รอง สว.(ป)กก.ตชด.๓๑ ,ร.ต.ต.สินสมุทร อวรรณา รอง ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลร่วมกับหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาโรคให้กับประชาชนบ้านห้วยยาง หมู่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านห้วยยาง โดยแพทย์ พยาบาล จากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์, จนท.สาธารณสุข อ.บ้านโคกฯ ให้บริการตรวจรักษาสุขภาพแก่ประชาชน จำนวน ๑๑๓ คน มีนายสมอาจ ภมรพล นายอำเภอบ้านโคกเป็นประธาน
 

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com