พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
 

 

ประเมินหมู่บ้านโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของจังหวัดอุตรดิตถ์
ณ วัดกกต้องสามัคคี บ้านกกต้อง ม.๓ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

 

วันที่ ๑๕ ก.ย.๕๘ เวลา ๑๕.๓๐ น. พ.ต.ต.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ มอบหมายให้ ร.ต.ท.วัชชิรพงศ์ วังสุทะ ผบ.มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้อมกำลังพลรวม ๗ นาย ร่วมกับนายเจษฎา ลิ้มศรีตระกูล นายอำเภอฟากท่า, หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำหมู่บ้านและประชาชน บ้านกกต้อง หมู่ที ๓ ต.ฟากท่าฯ จำนวน ๒๐๐ คน ให้การต้อนรับคณะประเมินหมู่บ้านโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ วัดกกต้องสามัคคี บ้านกกต้อง ม.๓ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com