พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลงานในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘
เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ของโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
อ่านสารของ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร.และกิจกรรมวันตำรวจ ๑๓ ต.ค.๕๘
ตรวจยึดพื้นที่ยึดถือครอบครองป่าสงวนแห่งชาติแม่ท่าแพ บริเวณป่าห้วยโคกช้าง หมู่ที่ ๗ ต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
เข้าร่วมกิจกรรมวันออกพรรษาและประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี ๒๕๕๘ ของ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ที่วัดห้วยไข่เขียด ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าและพื้นฟูป่าต้นน้ำที่ บ.ปางคอม ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สำรวจลำน้ำปาดเพื่อใช้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวทางน้ำและการแข่งขันกีฬาทางน้ำ แพวิบาก ในวันออกพรรษา
จับกุมตัวนายปราโมทย์(เก่ง) ยอดทองดีจำหน่าย, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑ (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย
ป.ป.ส.ภาค ๖ พร้อมคณะตรวจเยี่ยมจุดตรวจสามแยกบ้านห้วยยาง, จุดตรวจบ้านปางไฮ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ร้อย ตชด.๓๑๔บ.นาหน่ำต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com