พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลงานในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เก็บกู้วัตถุระเบิด บ้านห้วยไผ่ ม.๒ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ร่วมกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มที่ อบต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
โครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำภาคเรียนที่ ๒/๕๘
ปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ช่วงเทศกาลลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๘
ร่วมต้อนรับคณะศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓
ร่วมโครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งของตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
มว.ตชด.๓๑๔๒ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดฐานสถาพร บ.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
มว.ตชด.๓๑๔๒ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดฐานสถาพร บ.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านปางคอม หมู่ที่ ๓ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
พ.ต.อ.มนต์ชัย เรืองจรัส รรท.ผบก.ตชด.ภาค ๓ ตรวจเยี่ยมกำลังพลร้อย ตชด.๓๑๗, ๓๑๔, ๓๑๖ที่จุดตรวจภูดู่ อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
จับกุมตัว นายกิตติพงศ์ อายุ ๒๐ ปี ยาบ้า ๑๘ เม็ด
จับกุม นายบุญเลิศ  อินทะวงศ์ ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑๑ เม็ด
จับกุม นายศุภชัย พิณฑ์เอี่ยม อายุ ๒๖ ปี ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ยาบ้า) จำนวน ๖ เม็ด
ร่วมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุมอำเภอฟากท่า

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com