พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลงานในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๕๘


เข้าร่วมประชุมบริหารประจำเดือน ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๘  ณ ห้องประชุม๑ ภ.จว.อุตรดิตถ์
โครงการปลูกป่าการฟื้นฟูต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บ้านดงต้นผึ้ง หมู่ ๑๐ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ บ้านวังอ้อ หมู่ที่ ๔ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
รับโล่เกียรติคุณศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์
ฝึกวินัยและระเบียบแถวให้กับนักเรียน ร.ร.บ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สนธิกำลังเพื่อตรวจสอบพื้นที่บุกรุกป่าปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ร่วมมอบเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ร่วมมอบเงินในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) ในพื้นที่อำเภอฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำความดี เพื่อใช้ชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
ตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ,นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์สาขาบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
จับกุม นายสุกโชติ(ซุป) นายสุทัน(ก้อย) อ.กงไกรลาศ จว.สุโขทัย พร้อมของกลางยาบ้า ๓๓ เม็ด
จับกุม นายรัตนาพร(กล้วย) สุขแท้ อายุ 32 ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า ๙๘ เม็ด
พิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองหัวนา หมู่ ๘ ต.สองคอน อ.ฟากท่า
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย บ.ฟากนา อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
โครงการครูตำรวจแดร์ (D.A.R.E.ประเทศไทย)
จับกุม นายสุทธิชัย(ท็อป) โสภาพินิจ อายุ ๓๒ ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า ๔๐๐ เม็ด
จับกุม นายสันทิฏฐิ์(ไปรท์) กำลังมาก อายุ ๒๐ ปี ,นายธรรมรัตน์ (เติ้ล) เพ็ชรเกลอ อายุ ๑๙ ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า ๔๘ เม็ด ครูตำรวจแดร์ เข้าสอนตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)ประจำภาคเรียนที่ ๑/๕๘ ที่โรงเรียนบ้านนาหน่ำ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ปฏิบัติการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม บ.บ่อเบี้ยต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

รื้อถอนทำลายพืชอาสินและสิ่งปลูกสร้าง ห้วยโป่งแคต.บ้านแก่ง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย บ.กกต้อง
ป้องกันการโจรกรรมจักยานยนต์ ในพื้นที่ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
พีธีประดับยศข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔
ผบช.ตชด.ตรวจเยี่ยม ที่จุดตรวจภูดู่
องคมนตรี เยี่ยมโรงเรียนใน ต.บ่อเบี้ย
มอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่อำเภอฟากท่า
แก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ร.ร.นาไพร
จับยาบ้าจำนวน ๒,๐๐๐เม็ด


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com