พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลงานในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘
ถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกกต้องสามัคคี และวัดนาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 พล.ต.กษิดิศ หลักกรด ผบ.กกล.ผาเมือง ตรวจเยี่ยมฐานสถาพร มว.ตชด.๓๑๔๔ บ.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
จับกุม นส.ภัทรจิตร(จ๊ะ) แจ่มจันทร์ ยาบ้า จำนวน ๔๕๕ เม็ด
ร้อย ตชด.๓๑๔ ฝึกระเบียบวินัยประจำสัปดาห์
ร้อย ตชด.๓๑๔ Big clean day
ครูตำรวจแดร์ เข้าสอนตามโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)
จับกุมนายจรัญ(แจ๊ก)  ยิ้มประดิษฐ์ทอง ยาบ้า จำนวน ๑๕ เม็ด
เข้ารับการฝึกอบรม ลส.ชบ.เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ถวายเทียนจำนำพรรษา และเครื่องสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดกกต้องสามัคคี และวัดนาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com