พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน

ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๔

แผนปฎิบัติราชการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC)


 

บริการความรู้

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ยศตำรวจไทย

 

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙

 

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงาน ของ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ม.๓ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๕ รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

พิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด

บรรยายโครงการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าร่วม โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วม สร้างฝายชะลอน้ำ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ และครู รร.ตชด. ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

มชส.ร้อย ตชด ๓๑๔ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม

มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร

มว.๓๑๔๒ ร่วมกันซ่อมแซมน้ำประปาภูเขา บริเวณบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก

โครงการปลูกต้นยางนา, หญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด และอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนไทย - ลาว บริเวณตลาดประเพณีช่องมหาราช

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

สายตรวจชายแดน จากจุดตรวจ บ.ปางไฮ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ไปยังจุดตรวจแก่งหลวง อ.นาน้อย จ.น่าน

ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ซ่อมแซมบ้านเรือน และมอบสิ่งของพระราชทาน

โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านปางไฮ

 

..................................................................................................................................อ่านต่อ.......................

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

สุ่มตรวจปัจสาวะในพื้นที่ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๑๐ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับคนต่างด้าวพร้อมของกลางบุหรี่

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๖๒ เม็ด ๑ ก้อน พร้อมปืนลูกซองไทยประดิษฐ์

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๗ เม็ด

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๑๙ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ นำหมายค้นของศาล เข้าตรวจค้น พบยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๑๒ เม็ด

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

จับยาบ้า ๕๐๐ เม็ด พร้อมอาวุธปืน

จนท.ชปส.ร้อย ตชด. ๓๑๔ จับกุมผู้ต้องหาชายพร้อมของกลาง อาวุธปืน

จับกุมผู้ต้องหาวัยรุ่นชาย พร้อมของกลางยาบ้า ๕๓ เม็ด

จนท.ชปส.ร้อย ตชด. ๓๑๔ จับกุมวัยรุ่นชายพร้อมของกลาง กัญชา

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปราม

จับกุมตัวผู้ต้องหาชาย อายุ ๒๘ ปี พร้อมของกลางยาบ้า ๒๑ เม็ด

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ชุด ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ หน่วยบริการประชาชน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ๑๕ มิ.ย.๖๐

 

..................................................................................................................................อ่านต่อ.......................

มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ออกหน่วยให้บริการประชาชน ในโครงการศูนย์ดำรงธรรม อ.ยิ้มเคลื่อนที่

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำ บริเวณลำห้วยไผ่ เพื่อนำน้ำมาใช้ในการอุปโภคภายในหมู่บ้าน และจุดตรวจ/จุดสกัด บ.ห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ศาลาวัดห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สนับสนุน รยบ.น้ำ ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค ให้กับ ธกส. อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บ.นาหน่ำ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ เที่ยวปริมาตรน้ำจำนวน ๖,๐๐๐

สนับสนุน รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านนาไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เดินทางเช้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสาธารณสุข แก่ประชาชน

เข้าร่วมงานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ และงานรดน้ำดำหัวนายอำเภอบ้านโคก

ร่วมงานรดน้ำ ขอพร นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่าและนายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า

ออกพบปะผู้นำชุมชน/ประชนชน ในพื้นที่หมู่บ้านเด่นชาติ หหมู่ ๘ บ้านปางไฮ หมู่ ๙ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

สร้างฝายประชารัฐ ( ฝายชะลอน้ำ )

ออกบริการน้ำอุปโภค - บริโภค

สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ดับไฟป่า หมู่ 3 บ้านกกต้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

Up date
Up date
 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com