พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

พ.ต.ต.วรากร อ่อนโคกสูง

ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๔

แผนปฎิบัติราชการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

แผนปฎิบัติราชการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

แผนปฎิบัติราชการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC)


 

บริการความรู้

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

 

กิจกรรมจิตอาสา

บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ “มีแล้วแบ่งปัน”

 

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงาน ของ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ม.๓ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑

 

กิจกรรมจิตอาสาช่วยเหลือน้ำใช้อุปโภค บริโภค ผู้ประสบภัยแล้ง

กิจกรรมจิตอาสา "พัฒนาปรับภูมิทัศน์"

 

 

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์)

 

กิจกรรมจิตอาสา ร้อย ตชด.๓๑๔ https://youtu.be/4FJ7XNwasNQ

 

"ขอยกย่องท่านคือผู้สามารถ
ท่านเปรื่องปราดมากล้นจนเกษียณ
บนหนทางสร้างสรรค์ที่พากเพียร
จนเกษียณวันนี้ที่ภาคภูมิ"
มุทิตาจิต 2564
ร.ต.อ.กมล ทนันไชย
ร.ต.อ.สินสมุทร อวรรณา
ลิ้ง>>> https://youtu.be/EeoSrkRl7rg

 

 

ควบคุมการฝึก และเป็นวิทยากรฝึกอบรม สาธิตยุทธวิธีการตรวจค้น

มว.ตชด.๓๑๔๒ ลาดตระเวน ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ช่องทางธรรมชาติ ตามแนวชายแดน

แจกจ่ายยาเวชภัณฑ์และ บริการตัดผมให้แก่ประชาชน

ลว.ป้องกันการลักรอบตัดไม้ทำลายป่า

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ปราบปรามยาเสพติด

แจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ให้แก่ราษฎร

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ อบรมผู้นำชุมชน/ประชาชน และเยาวชน บ้านปางคอม หมู่ที่ ๓ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จัด ชุด.ช่วยเหลือผู้ประสบภัย สำรวจลำน้ำปาด

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔

ลว.ป้องกันการลักรอบตัดไม้ทำลายป่า

กิจกรรมตอนรับน้องใหม่ ๒๕๖๓

พล.ต.ท.ประพันธ์ จันทร์เอม ผบช.ตชด. เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๓๑๔

สร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติ

ครูตำรวจแดร์ มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔

ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ - จิตอาสา “สร้างป่า รักษ์น้ำ” ประจำปี ๒๕๖๑

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี ๒๕๖๑

พ.ต.อ.ถวัลย์ บุญสูง ผกก.ตชด.๓๑ พร้อมคณะ เดินทางตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๓๑๔

โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ประจำปี ๒๕๖๑

พ.ต.อ.สมกูล กาญจนอุดมการ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ เดินทางตรวจเยี่ยม ครูดีเด่น รร.ตชด.ประจำปี ๒๕๖๑

ตั้งด่านตรวจ และเฝ้าระวังปราบปรามสิ่งเสพติดในพื้นที่

เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ตชด.ประจำปี รุ่นที่ ๒/๖๑ (ภาคสนาม)

 

 

..................................................................................................................................อ่านต่อ.......................

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๘๐๓ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๑,๑๔๘ เม็ด
ยาไอซ์น้ำหนักรวม ๑๘.๘๐ กรัม

จับกุมชายแอบอ้างเป็นทหาร

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔

ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๔๐๔ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับกุมยาบ้า-ยาไอซ์

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับคนต่างด้าวพร้อมของกลางบุหรี่

ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๑๐ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๖๒ เม็ด ๑ ก้อน พร้อมปืนลูกซองไทยประดิษฐ์

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๗ เม็ด

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๑๙ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ นำหมายค้นของศาล เข้าตรวจค้น พบยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๑๒ เม็ด

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

จับยาบ้า ๕๐๐ เม็ด พร้อมอาวุธปืน

จนท.ชปส.ร้อย ตชด. ๓๑๔ จับกุมผู้ต้องหาชายพร้อมของกลาง อาวุธปืน

จับกุมผู้ต้องหาวัยรุ่นชาย พร้อมของกลางยาบ้า ๕๓ เม็ด

จนท.ชปส.ร้อย ตชด. ๓๑๔ จับกุมวัยรุ่นชายพร้อมของกลาง กัญชา

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปราม

จับกุมตัวผู้ต้องหาชาย อายุ ๒๘ ปี พร้อมของกลางยาบ้า ๒๑ เม็ด

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ชุด ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ หน่วยบริการประชาชน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ๑๕ มิ.ย.๖๐

 

..................................................................................................................................อ่านต่อ.......................

ออกบริการน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ประชาชนนำไปใช้อุปโภค – บริโภค

ออกบริการน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ประชาชนนำไปใช้อุปโภค – บริโภค
ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำ
สนุนล้างท่อระบายน้ำเสีย ให้กับ โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ศาลาวัดห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

สนับสนุน รยบ.น้ำ ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค ให้กับ ธกส. อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บ.นาหน่ำ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ เที่ยวปริมาตรน้ำจำนวน ๖,๐๐๐

สนับสนุน รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านนาไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เดินทางเช้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสาธารณสุข แก่ประชาชน

เข้าร่วมงานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ และงานรดน้ำดำหัวนายอำเภอบ้านโคก

ร่วมงานรดน้ำ ขอพร นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่าและนายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า

ออกพบปะผู้นำชุมชน/ประชนชน ในพื้นที่หมู่บ้านเด่นชาติ หหมู่ ๘ บ้านปางไฮ หมู่ ๙ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

สร้างฝายประชารัฐ ( ฝายชะลอน้ำ )

ออกบริการน้ำอุปโภค - บริโภค

สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ดับไฟป่า หมู่ 3 บ้านกกต้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

Up date
Up date
 

 


ติดตามเพจ Facebook กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔

คลิกที่นี่

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ส.ต.ท.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร ๐๕๕-๔๘๙๐๕๒