พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน

ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๔

แผนปฎิบัติราชการ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic  Community : AEC)


 

บริการความรู้

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ยศตำรวจไทย

 

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙

 

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘


สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงาน ของ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ม.๓ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๔๖๑

กิจกรรมยุวกาชาด

นำสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว แจกให้ผู้ประสบภัยหนาว

งานบุญปราสาทข้าว

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ช่วงเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม “ชมรมคนรักในหลวง”

D.A.R.E.ประเทศไทย ร้อย ตชด.๓๑๔

ร่วมใจต้านภัยหนาว นำผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับประชาชน อ.ฟากท่า

จุดสกัด ๗ วันอันตราย ลดอุบัติเหตุ และกรวดขันวินัยจราจร

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ครั้งที่ ๑

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.

โครงการเยี่ยมและบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรม ๕ ธันวา มหาราช

มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้

ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อ.ฟากท่า

พิธีมอบทุนการศึกษา สอ.ตชด.๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฎิบัติการ

มอบบ้าน ตามโครงการกาชาดรวมน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสุสานหอย หมู่ที่ ๕ บ้านนาไร่เดียว ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔

ชปส. ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า๒๒ เม็ด

D.A.R.E.ประเทศไทย ร้อย ตชด.๓๑๔

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

พัฒนาจุดตรวจบ้านห้วยยาง

ชปส. ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๑๐ เม็ด

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์

ร่วมซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์

ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก.ภ.จว.อต

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ และรับมอบข้าวสารพระราชทานฯ

ซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้าย และการก่อวินาศกรรม ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐

พิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์

 

..................................................................................................................................อ่านต่อ.......................

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔

ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๔๐๔ เม็ด

ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๔๙๒ เม็ด

ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๔๐ เม็ด

 

สุ่มตรวจปัจสาวะในพื้นที่ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับคนต่างด้าวพร้อมของกลางบุหรี่

ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๑๐ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๖๒ เม็ด ๑ ก้อน พร้อมปืนลูกซองไทยประดิษฐ์

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๗ เม็ด

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับอาวุธปืนไทยประดิษฐ์

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า จำนวน ๑๙ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ นำหมายค้นของศาล เข้าตรวจค้น พบยาบ้า จำนวน ๕ เม็ด

ชปส.ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๑๒ เม็ด

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

จับยาบ้า ๕๐๐ เม็ด พร้อมอาวุธปืน

จนท.ชปส.ร้อย ตชด. ๓๑๔ จับกุมผู้ต้องหาชายพร้อมของกลาง อาวุธปืน

จับกุมผู้ต้องหาวัยรุ่นชาย พร้อมของกลางยาบ้า ๕๓ เม็ด

จนท.ชปส.ร้อย ตชด. ๓๑๔ จับกุมวัยรุ่นชายพร้อมของกลาง กัญชา

ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ออกลาดตระเวนตามแนวชายแดนเพื่อป้องกันและปราบปราม

จับกุมตัวผู้ต้องหาชาย อายุ ๒๘ ปี พร้อมของกลางยาบ้า ๒๑ เม็ด

วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐ ชุด ชปส ร้อย.ตชด.๓๑๔ ร่วมตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ วันที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ณ หน่วยบริการประชาชน ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด หน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ๑๕ มิ.ย.๖๐

 

..................................................................................................................................อ่านต่อ.......................

ออกบริการน้ำ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร ให้ประชาชนนำไปใช้อุปโภค – บริโภค

ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำ
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ที่ศาลาวัดห้วยยาง หมู่ที่ ๗ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
สนุนล้างท่อระบายน้ำเสีย ให้กับ โรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

สนับสนุน รยบ.น้ำ ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค ให้กับ ธกส. อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ออกบริการช่วยเหลือ ผู้ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บ.นาหน่ำ ม.๒ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ จำนวน ๑ เที่ยวปริมาตรน้ำจำนวน ๖,๐๐๐

สนับสนุน รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนบ้านนาไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เดินทางเช้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกรรม การปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อให้บริการด้านการแพทย์ ทันตกรรม และสาธารณสุข แก่ประชาชน

เข้าร่วมงานตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ ประจำที่ว่าการอำเภอบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ และงานรดน้ำดำหัวนายอำเภอบ้านโคก

ร่วมงานรดน้ำ ขอพร นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอฟากท่าและนายกกิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า

ออกพบปะผู้นำชุมชน/ประชนชน ในพื้นที่หมู่บ้านเด่นชาติ หหมู่ ๘ บ้านปางไฮ หมู่ ๙ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

สร้างฝายประชารัฐ ( ฝายชะลอน้ำ )

ออกบริการน้ำอุปโภค - บริโภค

สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ดับไฟป่า หมู่ 3 บ้านกกต้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

Up date
Up date
 

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓ - ๑๔๐๙๓๘๐ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐ - ๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com