พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน

ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๔

 


บริการความรู้

การให้บริการด้านความโปร่งใส
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๕๙

Up date
Up date
Up date
Up date
Up date
Up date
Up date
Up date
Up date
 

 

เพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

เนื้อร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ทำนองเพลง Danny Boy

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงาน
ของ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ม.๓ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

 

ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบ่อเกลือ
เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

 

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้องกำลังพลเข้าถปภ.และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบช.ตชด.เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน

การประกวดการฝึก ดีเด่น กองร้อยปฏิบัติการ ประจำปี ๒๕๕๙

 

 
จับกุมตัวนายชุติเทพ อายุ ๓๘ ปี ต.หนองอ้อย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑,๙๙๗ เม็ด
จับกุมตัวนายสันติ อายุ ๓๗ ปี ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  พร้อมของกลาง ยาบ้า ๔๕๖ เม็ด

 

จับกุมตัวนายเศวตโชติ (โก) อายุ ๒๒ ปี ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์
ยาเสพติดประเภท๑ (ยาบ้า) จำนวน ๔๐ เม็ด
จับกุมตัวนางไห้ พันทะวงศ์ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๒บ้านห้วยบูชา
เมืองแก่นพร้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว
 
สร้างฝายประชารัฐ ( ฝายชะลอน้ำ )

 

ออกบริการน้ำอุปโภค - บริโภค
สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง

 

ดับไฟป่า หมู่ 3 บ้านกกต้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
 
Up date
Up date
 
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด
 
Up date
Up date
 

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com