พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลงานในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
นายกสมาคมสตรีอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะ
เยี่ยมและบำรุงขวัญกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๑๔ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านฟากนา หมู่ที่ ๗ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
จับกุมตัว นายยุทธนา อายุ ๒๗ ปี อยู่ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
จับกุมตัว นายมนตรี อายุ ๓๒ ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
จับกุมตัวนายพงศธร  อายุ ๒๒ ปี อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ร่วมพิธีงานถวายดอกไม้จันทน์เพื่อแสดงความอาลัย
สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

เข้าร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘
เกี่ยวข้าวนาโยน ตามโครงการปลูกข้าวนาโยน ปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินีปี ๒๕๕๘

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสทรงมีพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ๕ ธ.ค.๒๕๕๘
ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานรณรงค์วันเอดส์โลก พร้อมกับซ้อมปั่นจักรยานเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD
ร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.ธนศักดิ์  เก่งถนอมม้า ผบ.ศปก.นสศ. พร้อมคณะ ที่ ร้อย ตชด.๓๑๗


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com