พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลงานในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๒๘
ตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๘ กก.ตชด.๓๑
ตรวจยึดพื้นที่ถือครอง ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สิน-แม่สานและแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย จำนวน ๑๔ ไร่ ๘๘ ตารางวา
ทำบุญตักบาตรวัดวังกอง ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ในโครงการทำบุญเยี่ยมวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา
ทำบุญตักบาตร ณ วัดนาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดฐานสถาพร บ.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ช่องมหาราช
กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน BIKE FOR MOM จังหวัดอุตรดิตถ
สานสัมพันธ์ไทย-ลาว ณ ตม.บ.ใหม่ ม.ทุ่งมีไช สปป.ลาว
อำนวยความสะดวกจุดตรวจชายแดน ตลาดช่องมหาราช บ.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอฟากท่าสัญจร ครั้งที่ ๘ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม อบต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

กิจกรรม ปั่นเพื่อแม่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com