พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

หน่วยงานอื่น

กก.ตชด.๓๑
บก.ตชด.ภาค ๓
บช.ตชด.
กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ดาวน์โหลด
ยศตำรวจไทย

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 

 

ผลการปฏิบัติงานเดือน เมษายน ๒๕๕๘
ร่วมบริจาคโลหิตให้เหล่ากาชาดอุตรดิตถ์
สรงน้ำปู่ตาบ.นาไพรหมู่ 4 ต.ฟากท่า
ชปป.๓๑๔จับยาเสพติด
ร่วมพิธีเปิดอำเภอยิ้มวัดบ้านหัวทุ่ง
โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเฉลิมพระเกียรติ
พระธาตุสามผิวสปป.ลาว
ประกวดการฝึก ๒๓ เม.ย.๕๘
วาตภัย บ.กกต้อง บ.ดงต้นผึ้ง
นำสิ่งของพระราชทานแจกจ่ายให้กับผู้ประสบวาตภัย
ร่วมงาน พอ.สว.บ.ปางคอม ต.บ่อเบี้ย
ร่วมกิจกรรมขี่รถจักรยานอบต.สองห้อง
โครงการขี่จักรยานเพื่อสุขภาพ อบต.บ้านเสี้ยว
อบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติด อ.ฟากท่า


ข่าวประชาสัมพันธ์
นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด

  

ผู้ดูแลระบบ ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com