พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยขั้นต้น และการอพยพหนีไฟ

โครงการ เดิน วิ่ง ปั่น ครั้งที่ ๒

ร่วมมอบบ้านให้กับผู้ยากไร้

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๔ มอบเกียรติบัตร พิธีปิดโครงการ (D.A.R.E.ประเทศไทย)

ลาดตระเวนป้องกันการกระทำความผิด

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๔๖๑

กิจกรรมยุวกาชาด

นำสิ่งของพระราชทาน ผ้าห่มกันหนาว แจกให้ผู้ประสบภัยหนาว

งานบุญปราสาทข้าว

ปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมในพื้นที่ ช่วงเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม “ชมรมคนรักในหลวง”

D.A.R.E.ประเทศไทย ร้อย ตชด.๓๑๔

ร่วมใจต้านภัยหนาว นำผ้าห่มกันหนาวมอบให้กับประชาชน อ.ฟากท่า

จุดสกัด ๗ วันอันตราย ลดอุบัติเหตุ และกรวดขันวินัยจราจร

กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ครั้งที่ ๑

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ เดินทางตรวจเยี่ยม รร.ตชด.

โครงการเยี่ยมและบำรุงขวัญตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี ๒๕๖๐

กิจกรรม ๕ ธันวา มหาราช

มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ทำหน้าที่วิทยากรให้ความรู้

ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว อ.ฟากท่า

พิธีมอบทุนการศึกษา สอ.ตชด.๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ เดินทางตรวจเยี่ยมฐานปฎิบัติการ

มอบบ้าน ตามโครงการกาชาดรวมน้ำใจ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ลงพื้นที่เยี่ยมชมสุสานหอย หมู่ที่ ๕ บ้านนาไร่เดียว ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ร่วมโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนจังหวัดอุตรดิตถ์” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔

ชปส. ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า๒๒ เม็ด

D.A.R.E.ประเทศไทย ร้อย ตชด.๓๑๔

พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียน ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

พัฒนาจุดตรวจบ้านห้วยยาง

ชปส. ร้อย ตชด.๓๑๔ จับยาบ้า ๑๐ เม็ด

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล และพิธีอัญเชิญถุงบรรจุเถ้าดอกไม้จันทน์

ร่วมซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์

ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.คีรี เกียรติสาร รอง ผบก.ภ.จว.อต

ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานจิตอาสาเฉพาะกิจ และรับมอบข้าวสารพระราชทานฯ

ซ้อมแผนเผชิญเหตุการณ์ก่อการร้าย และการก่อวินาศกรรม ช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ ๒๖ ต.ค.๖๐

พิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์

พิธีมหามงคลเจริญพุทธมนต์

พิธีอ่านสารของ ผบ.ตร. และ จัดกิจกรรม เนื่องใน “วันตำรวจ” ประจำปี ๒๕๖๐

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์และสามเณร จำนวน ๘๕ รูป และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าร่วม โครงการ หนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน เพื่อประชาชนชาวไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐

ร่วมซักซ้อมพิธีวางดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด

บรรยายโครงการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วม สร้างฝายชะลอน้ำ

ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๓๑๔ และครู รร.ตชด. ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒

มชส.ร้อย ตชด ๓๑๔ ร่วมโครงการอำเภอยิ้ม

มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส / ผู้ยากไร

มว.๓๑๔๒ ร่วมกันซ่อมแซมน้ำประปาภูเขา บริเวณบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก

โครงการปลูกต้นยางนา, หญ้าแฝก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด และอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนไทย - ลาว บริเวณตลาดประเพณีช่องมหาราช

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

สายตรวจชายแดน จากจุดตรวจ บ.ปางไฮ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ไปยังจุดตรวจแก่งหลวง อ.นาน้อย จ.น่าน

ร้อย ตชด.๓๑๔ เข้าช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ซ่อมแซมบ้านเรือน และมอบสิ่งของพระราชทาน

โครงการแปดล้านเก้ากล้าหญ้าแฝก

กิจกรรมบำเพ็ญกุศลสาธารณประโยชน์ ตัดหญ้าพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนภายในหมู่บ้านปางไฮ

พัฒนาหน้ากองร้อย ตชด.๓๑๔ และทำการปลูกดอกดาวเรือง

ชุดปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันปลูกหญ้าแฝกบริเวณสระเลี้ยงปลาของโรงเรียน, ปลูกดอกดาวเรืองบริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ

กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

จัดทำสนาม ฮ. และนำอากาศยาน ลง - ขึ้น ณ สนามโรงเรียนชุมชนวัดมหาธาตุ

มอบรถเข็น จำนวน ๑ คัน ให้กับ นายปวิตร ไทยใหม่ ผู้พิการแขน ขา

รับการตรวจราชการประจำปี ๒๕๖๐ ของ กก.ตชด.๓๑

เยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์

โครงการทำบุญเยี่ยมวัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมกันสร้างห้องน้ำ โครงการปันน้ำ

มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

กองร้อย ตชด.๓๑๔ ให้การต้อนรับ เจ้าเมืองทุ่งมีไช แขวงไชยบุรี สปป.ลาว

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

ให้การต้อนรับ หัวหน้าชุดประสานงานและเฝ้าตรวจศูนย์ปฏิบัติการ กองทัพภาคที่ ๓

รับมอบกล้าหญ้าแฝก จาก จนท.หน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒๐,๐๐๐ กล้า

ฝึกระเบียบแถว ให้กับ กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ในอำเภอฟากท่า

ข้าราชการ ร้อย ตชด.๓๑๔ ถวายเทียนพรรษาและเครื่องสังฆทานไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ต้อนรับ นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเวียงสา พร้อมคณะ

กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

" กิจกรรมเดินเพื่อพ่อต่อต้านยาเสพติด " ตามโครงการจัดงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ตั้งจุดตรวจจุดสกัด และอำนวยความสะดวกการค้าขายบริเวณตลาดประเพณีช่องมหาราช

โครงการปลูกต้นนางพญาเสือโคร่ง ๑๐,๐๐๐ ต้น เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

อบรมลูกเสือชาวบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบรอบ ๖๕ พรรษา

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย)

ร้อย ตชด.๓๑๔ ฝึกท่ากระบี่ เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีระเบียบวินัย

มว.ตชด.๓๑๔๓ เสริมสร้างให้ข้าราชการตำรวจมีระเบียบวินัย

ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทย-ลาว

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข และกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๐

ประชุมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

อำนวยความสะดวกในการค้าขายบริเวณตลาดประเพณีช่องมหาราชฯ

ต้อนรับ พลโทประสพชัย กงบุราณ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อน

ประเมินผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น ( บ้านสวย เมืองสุข ) ประจำปี ๒๕๖๐ ระดับเขต

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านตามโครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดอุตรดิตถ์ปี ๒๕๖๐

ตรวจสุขภาพประจำปี ๖๐ ตามแผนตรวจสุขภาพฯ ของ รพ.ดารารัศมี

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.ประเทศไทย)

ชุดปฏิบัติการโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยกันติดตั้งป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และสร้างซุุ้มเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ออกสายตรวจชายแดน จากจุดตรวจ/จุดสกัด บ.ปางไฮ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ ไปยังเส้นทางหลวง ๑๐๘๓ บ.บางไฮ-บ.เด่นชาติ ถึงจุดตรวจ/จุดสกัดแก่งหลวง อ.นาน้อย จ.น่าน

เข้าร่วมซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ ประจำปี ๒๕๖๐ ของโรงพยาบาลฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ

พ.ต.ท.ทวี  พิจอมบุตร รอง ผกก.ตชด.๓๑ ได้เดินทางมาติดตามนิเทศงาน รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑ และ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก

มว.มชส.ร้อย ตชด.๓๑๔ ช่วยเหลือซ่อมแซมหลังคาบ้านให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุพายุฤดูร้อน

ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประจำปี ๒๕๖๐

ช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อมและปรับปรุงอาคารสถานที่ของ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง ๑

เข้าร่วมกิจกรรมปลูกดอกบัวตอง ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณพื้นที่ บ.ห้วยก้านเหลือง ม.๕ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

ช่วยกันพัฒนาสภาพแวดล้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน ติดตั้งป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ และสร้างซุ้มเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ร่วมกันตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ที่หน่วยบริการประชาชนสองคอน ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ ผลการตรวจค้น ได้จับกุมตัว วัยรุ่นชาย อายุ ๑๙ ปี พร้อมของกลาง ยาบ้า ๕ เม็ด

ร.ต.อ.บดินทร์ อุทัยธวัช รองฯรรท.ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและได้นำสิ่งของมามอบให้กับ มว.ตชด.๓๑๔๒ ฐานฯ สถาพร, มว.ตชด.๓๑๔๓ จุดตรวจบ้านปางไฮ, มว.ตชด.๓๑๔๔ ฐานฯ พิชัยเผด็จศึก

ร่วมปล่อยขบวนรถปฏิบัติการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๐ อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด จ.อุตรดิตถ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันปราบปรามยาเสพติด จ.อุตรดิตถ์ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ณ ห้องศิลาอาสน์ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาซื้อ-ขาย ณ ตลาดประเพณีช่องมหาราช บ.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกกรรมบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมชี้แจงชุด ปบ.การ มชส.โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ กก.ตชด.๓๑

ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบ่อเกลือ

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบช.ตชด.เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]