พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

 

 

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณหน้า กองร้อย ตชด.๓๑๔ บ.นาหน่ำ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

สุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดเยาวชนในเดือนแห่งการรณรงค์ตรวจสารเสพติดเพื่อค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา

ตรวจปัสสาวะพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

จับกุมตัว หญิงสาว อายุ ๓๓ ปี ราษฎรชาวลาว พน้อมของกลางยาบ้า 5 เม็ดครึ่ง

จับกุมยาเสพติดประเภท๑(ยาบ้า) จำนวน ๑๐๑ เม็ด

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ที่หน่วยบริการประชาชนสองคอน .ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ตรวจยึด ยาบ้าเม็ดสีแดง WY (ดับเบิลยู วาย) จำนวน ๕๑ เม็ด

ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่า จำนวน ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าบ้านฟากนา หมู่ที่ ๗ บ้านฟากนา ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกิน จำนวน ๑๔๕ คน ณ หอประชุม อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

จับกุมตัวนายสันติ อายุ ๓๗ ปี ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  พร้อมของกลาง ยาบ้า ๔๕๖ เม็ด

จับกุมตัวนายชุติเทพ อายุ ๓๘ ปี ต.หนองอ้อย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑,๙๙๗ เม็ด

จับกุมตัวนายเศวตโชติ (โก) อายุ ๒๒ ปี ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ยาเสพติดประเภท๑ (ยาบ้า) จำนวน ๔๐ เม็ด

จับกุมตัวนางไห้ พันทะวงศ์ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๒บ้านห้วยบูชาเมืองแก่นพร้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

 

 

 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]