พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
 

 

 

การปฏิบัติงานรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๕๙

ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านปางไฮ มว.ตชด.๓๑๔๓ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบช.ตชด. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน บก.ตชด.ภาค ๓

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]