พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
 

 

 

การปฏิบัติงานรอบเดือน มีนาคม ๒๕๕๙

สำรวจข้อมูลหมู่บ้านรายชื่อผู้นำชุมชนโครงการสร้างจิตสำนึก

ผบ.ร้อย ตชด.๓๑๔ ตรวจเยี่ยมกำลังพล มว.ตชด.๓๑๔๒ ฐานสถาพร บ.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

นำสิ่งของพระราชทาน มอบให้กับผู้ประสพอัคคีภัย เหตุเพลิงไหม้บ้านที่ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

มว.ตชด.๓๑๔๒ ออกลาดตระเวนหลักเขตแดน ไทย-สปป.ลาว

ดับไฟป่า หมู่ที่ ๓ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

เปิดการฝึกอบรมผู้นำชุมชน,ประชาชน,เยาวชน บ้านห้วยไผ่ หมู่ ๒ บ้านภูต่าง หมู่ ๑๐ ตำบลบ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ร่วมพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาจิตอาสา อาสาสมัครกาชาดไทย ของเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์

พ.ต.อ.รุ่งสุริยา เผือกประพันธ์ รอง ผบก.ตชด.ภาค ๓ พร้อมคณะติดตามการดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ ร้อย ตชด.๓๑๔ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ออกหน่วยให้บริการประชาชน(ตัดผม)ในโครงการศูนย์ดำรงธรรม อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ร.ร.บ้านชำบอน ม.๔ ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมโครงการบวชป่าเนื่องในวันป่าไม้โลก ณ บริเวณห้วยไฮหย่อน บ.ห้วยก้านเหลือง ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

มว.ตชด.๓๑๔๑ ลว.หลักเขตแดนหลักที่ ๕-๐๑ ในพื้นที่รับผิดชอบ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

จับกุมตัวนายเศวตโชติ (โก) อายุ ๒๒ ปี ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ยาเสพติดประเภท๑ (ยาบ้า) จำนวน ๔๐ เม็ด

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]