พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
 

 

 

การปฏิบัติงานรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

พล.ต.ต.ชาลี เทพา รอง ผบช.ตชด.มาตรวจเยี่ยม ร้อย ตชด.๓๑๔

ให้การช่วยเหลือ นางสอ อินบัวอายุ 66 ปี ส่งกลับบ้าน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยี่ยม ร.ร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑

ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประจำปีห้าเหล่าเทาแดงของ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

จับกุมตัว นายกิตติพงษ์(ต๋อย) อายุ ๓๗ ป ยาเสพติดประเภท ๑

Big cleaning day กุมภาพันธ์

ออกหน่วยให้บริการประชาชน(ตัดผม) ในโครงการ อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ณ ศาลาวัดบ้านลุ่ม หมู่ที่ ๒ ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านนาไพร ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

จับกุมตัวนางไห้ พันทะวงศ์ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๒ บ้านห้วยบูชา เมืองแก่นพร้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดของนักเรียนกลุ่มเสี่ยงโรงเรียนในเขตอำเภอฟากท่า

ร่วมบริจาคโลหิตให้กับ กิ่งกาชาดอำเภอฟากท่า และเหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ หอประชุม อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ที่เดินทางมาติดตามโครงการกองทุนเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]