พบเห็นการกระทำความผิด การลับลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒
 

 

 

การปฏิบัติงานรอบเดือน มกราคม ๒๕๕๙

ร้อย ตชด.๓๑๔ ช่วยภัยแล้ง

สำรวจ สนาม ฮ.พื้นที่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

อ.ชัชวาล นัยรุ่งเรือง(สสท.)พร้อมคณะ เดินทาง มาตรวจพื้นที่รับเสด็จฯ รร.ตชด.ยอดโพธิ์ทอง๑ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ร่วมกิจกรรมและมอบขนมให้เด็กนักเรียน ในงานวันเด็กแห่งชาติที่โรงเรียนบ้านนาหน่ำ

วิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]