พบเห็นการกระทำความผิด การลักลอบค้ายาเสพติด การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง ความผิด พ.ร.บ.ป่าไม้ แจ้ง ร้อย ตชด.๓๑๔ โทร.๐๕๕-๔๘๙๐๕๒

พ.ต.ท.ปรัชญลักษณ์ วิลาทัน

ผบ.ร้อย.ตชด.๓๑๔

 

 


 

บริการความรู้

การให้บริการด้านความโปร่งใส
คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ
ยศตำรวจไทย

 

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๙

มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิการยน
ธันวาคม

 

การปฏิบัติงาน พ.ศ.๒๕๕๘

เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม

เพลง ตำรวจตระเวนชายแดน

เนื้อร้อง : ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค

ทำนองเพลง Danny Boy

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามงาน
ของ ร.ร.ตชด.บ้านลาดเรือ ม.๓ ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
เข้าร่วมกิจกกรรมบริจาคโลหิตให้กับ เหล่ากาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ที่มาซื้อ-ขาย ณ ตลาดประเพณีช่องมหาราช บ.บ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
เข้าร่วมประชุมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ ประจำเดือน มีนาคม ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมประชุมชี้แจงชุด ปบ.การ มชส.โครงการสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ประจำปี ๒๕๖๐ ณ อาคารเอนกประสงค์ กก.ตชด.๓๑

ร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบ่อเกลือ

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ,เนตรนารี ของนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อเบี้ย ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ร้อย ตชด.๓๑๔ พร้องกำลังพลเข้าถปภ.และร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พล.ต.ต.สุพจน์ เกษมชัยนันท์ รอง ผบช.ตชด.เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวสายตรวจชายแดน

 

ตรวจปัสสาวะผู้เข้ารับการคัดเลือกทหารกองเกิน จำนวน ๑๔๕ คน ณ หอประชุม อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ตรวจปัสสาวะเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่า จำนวน ๓ ไร่ ๒ งาน ๓๖ ตารางวา สถานที่ตรวจยึด บริเวณป่าบ้านฟากนา หมู่ที่ ๗ บ้านฟากนา ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์
ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ที่หน่วยบริการประชาชนสองคอน .ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

จับกุมตัวนายสันติ อายุ ๓๗ ปี ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  พร้อมของกลาง ยาบ้า ๔๕๖ เม็ด

จับกุมตัวนายชุติเทพ อายุ ๓๘ ปี ต.หนองอ้อย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  พร้อมของกลาง ยาบ้า ๑,๙๙๗ เม็ด

จับกุมตัวนายเศวตโชติ (โก) อายุ ๒๒ ปี ต.บ้านฝาย อ.น้ำปาด จ.อุตรดิตถ์ ยาเสพติดประเภท๑ (ยาบ้า) จำนวน ๔๐ เม็ด

จับกุมตัวนางไห้ พันทะวงศ์ อายุ ๓๖ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๕๒บ้านห้วยบูชาเมืองแก่นพร้าว แขวงไชยะบุรี สปป.ลาว

ช่วยกันทำแพสะพานไม้ไผ่ ณ บริเวณลำน้ำปาด บ้านวังขวัญ ม.๙ ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต์อำเภอฟากท่า

ออกพบปะผู้นำชุมชน/ประชนชน ในพื้นที่หมู่บ้านเด่นชาติ หหมู่ ๘ บ้านปางไฮ หมู่ ๙ ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์

ออกบริการน้ำอุปโภค - บริโภค
สร้างฝายประชารัฐ ( ฝายชะลอน้ำ )

สร้างห้องน้ำ/ห้องส้วม เพื่อแก้ไขปัญหา อำนวยความสะดวก และความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยติดเตียง

ดับไฟป่า หมู่ 3 บ้านกกต้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์

นโยบาย ผบช.ตชด.
เอกสารสั่งซื้ออาวุธปืนโครงการสวัสดิการตำรวจ P320
ภาษาอังกฤษสำหรับติดต่อราชการในอาเซียน (ASEAN)
วีดีทัศน์การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนของ ตร.
การบัญญัติศัพท์ภาษาอังกฤษใน ตร.
สมัครใช้งานอีเมลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มารู้จักตำรวจตระเวนชายแดนกันครับ
ตรวจสอบข้อมูลรถหาย
สาร ผบช.ตชด.ปี ๒๕๕๘
คู่มือการใช้แอพ i-edupol
บำเหน็จดำรงชีพ
บำเหน็จตกทอด
Up date
Up date
 
 

 

ผู้ดูแลระบบ

ด.ต.ประหยัด ศิริอ่วม โทร.๐๙๓๑๓๙๔๒๗๗ [email protected]

ส.ต.ต.พรหมมาตร์ กาเหว่า โทร.๐๙๐๘๐๖๓๓๔๕ [email protected]

จำนวนผู้เข้าชม AmazingCounters.com